Instal·lació coplanar

Servicios

Obté el teu pressupost
i comença JA el teu estalvi

Fotovoltaic Solar

La instal·lació coplanar en teulades d’energia fotovoltaica té molts aspectes a tenir en compte i no només la mateixa col·locació dels panells. Els passos previs i posteriors també són molt importants i tots ells ens asseguren una inversió segura. La instal·lació de panells solars no és només comprar unes plaques i caragolar-les a la teulada.

Si volem que la nostra instal·lació fotovoltaica funcioni correctament i tinguem un bon rendiment, hem de ser conscients de tot un seguit d’aspectes.

Instal·lació coplanar en teulades de panells solars

Buscar empresa professional d’instal·lació de panells solars

El primer pas que hem de fer per instal·lar panells solars és buscar una empresa
professional amb experiència
com FOTOVOLTAIC SOLAR. Això és molt
important, ja que els nostres instal·ladors qualificats li faran un estudi adequat a les seves necessitats. A més, l’ajudaran en tots els tràmits administratius i legals.

Estudi d’instal·lació de panells solars

La nostra empresa d’instal·lacions fotovoltaiques li prepararà un estudi en funció del seu consum. Per això necessitarem la seva darrera factura de la llum.
També comprovarem el lloc on vol instal·lar els panells solars. L’orientació i inclinació de la teulada i altres factors tècnics que influiran en el
funcionament dels panells fotovoltaics.

Aspectes importants en la instal·lació en teulades de
panells solars

Ubicació dels panells solars

Quant al lloc de les instal·lacions solars fotovoltaiques, el nostre instal·lador
observarà si hi ha arbres, altres edificis o elements que puguin projectar ombres, ja que aquestes perjudicaran el rendiment de les plaques solars. També cal evitar
que els panells s’embrutin amb facilitat per la caiguda de fulles d’arbres, sorra o d’altres, tot i que això té solució amb un pla de neteja de les plaques solars, si es pot preveure amb antelació millor.

Orientació i inclinació de les plaques solars

Les plaques solars tenen un major rendiment si estan orientades al sud amb una
inclinació de 30 º. Encara que es pot optar per una altra orientació i inclinació en
funció del consum. Per exemple, si el nostre consum sempre és més gran a la tarda seria lògic buscar una orientació cap a l’oest, sense desviar-nos gaire del sud.

Pel que fa a la inclinació, la nostra empresa fotovoltaica observarà si el consum és més gran a l’estiu o a l’hivern. En cas de necessitar més electricitat a l’hivern es triarà una inclinació més gran, és a dir més verticals. Per contra, si volem potenciar la generació a l’estiu, les abatrem més sobre la teulada.

Tipus de teulada o teules

Avui dia disposem de molts tipus de ferramentes per poder instal·lar plaques solars en qualsevol classe de teulada. No obstant això, sempre és un factor que afectarà la dificultat de la instal·lació de panells solars. Hi ha teulades més resistents i altres que les seves teules es trenquen amb més facilitat. Això serà una dificultat afegida perquè els instal·ladors culminin l’adequada col·locació de les plaques solars i no deixin danyada la coberta amb el risc de  goteres quan plogui.

Procés d’instal·lació coplanar en teulades de panells solars

La instal·lació de panells solars no és tan senzilla com sembla. A causa de la seva complexitat és convenient acudir a instal·ladors professionals com FOTOVOLTAIC SOLAR.

  • Muntatge de l’estructura fotovoltaica

El muntatge de l’estructura per a les plaques solars sol
fer-se a cobertes amb inclinació i a gran altura. Un treball delicat i perillós. És
per això, que els nostres professionals primer instal·len una línia de vida i usen arnesos de seguretat.

  • Col·locació de panells solars

Tasca delicada pel mateix motiu que l’estructura. 

  • Cablejat de connexió a tots els elements

El cablejat en corrent continu és molt perillós i delicat, més que a l’interior
de l’habitatge. El seu correcte dimensionat i amb unions degudament protegides
de la pluja i la humitat
és primordial.
 

  • Connexió de l’inversor solar

L’inversor és el cervell i el cor de la instal·lació. Molts models incorporen un
petit ordinador que gestiona quan consumim de les plaques o de la xarxa, per
aprofitar els preus de l’electricitat i beneficiar-nos al màxim de la
compensació d’excedents. La seva programació no és senzilla
i s’ha de fer
correctament perquè la instal·lació funcioni amb la màxima eficiència.
 

  • Connexió de bateries

En el cas d’haver decidit incorporar bateries de liti solar al nostre sistema
fotovoltaic s’han de connectar degudament.

  • Connexió a la xarxa interior de l’habitatge

L’últim pas és fer la connexió al quadre general de protecció de l’habitatge
i al comptador de sortida
. D’aquesta manera, donem electricitat a tot l’habitatge
i podem sumar-nos a l’autoconsum amb compensació.